Vous venez de l’étranger ?

U komt uit het buitenland?

Wat heeft u nodig om naar Frankrijk (en dus naar Nouvelle-Aquitaine) te reizen wanneer u buitenlander bent? We vertellen u alles over visa, het passeren van de douane en belastingvrije aankopen.

Een visum voor Frankrijk

Hoe kunt u een visum aanvragen?
U bent buitenlander en wilt naar Frankrijk reizen? Bij het passeren van de douane moet u documenten die de reden van uw verblijf vermelden, een bewijs van bestaansmiddelen en een accommodatiebewijs kunnen overleggen.

Behalve als u inwoner van een Schengenland bent, heeft u een visum nodig om naar Frankrijk te reizen. Dit dient u vóór vertrek aan te vragen bij de ambassade of het consulaat van Frankrijk in het land waar u woont. Het type visum dat u voor Frankrijk nodig heeft hangt af van de duur en de redenen van uw beoogde verblijf:

  • Voor een verblijf korter of gelijk aan 90 dagen (3 maanden) heeft u een ‘Schengenvisum’ nodig. Dit wordt afgegeven voor een of meerdere in- en uitreizen, in het algemeen voor vakantie- of zakenreizen of familiebezoek. Ook kunt u hiermee in Frankrijk korte opleidingen of stages volgen of een betaalde activiteit uitoefenen (artiesten op tournee, sporters die meedoen aan wedstrijden, werknemers in het kader van dienstverlening enz.).

  • Voor een verblijf langer dan 90 dagen (3 maanden) dient u een visum lang verblijf aan te vragen naar gelang de duur en de redenen van verblijf. Eenmaal in Frankrijk dient u zich te melden bij de Franse Immigratie- en Naturalisatiedienst (Office Français d’Immigration et d’Intégration) of, naar omstandigheid, bij de gerechtigde prefectuur voor de uitgifte van een verblijfsvergunning. Eenmaal aangekomen op Frans grondgebied kan de eigenaar van het visum geen aanpassing van het visum of andere status meer verkrijgen.```

  • Transit via een Franse luchthaven zonder de ‘internationale’ zone te verlaten is een geval apart, want de persoon in kwestie komt dan niet op Frans grondgebied en hoeft dus geen visum te hebben, uitzonderingen daargelaten.

Vrijgesteld van visumplicht
De Europese wet stelt bepaalde nationaliteiten vrij van een visum kort verblijf om het Schengengebied te betreden. Speciale bepalingen in de EU-wet gelden voor de volgende personen :

  • Staatsburgers uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, zijn niet visumplichtig, ongeacht de duur van hun verblijf;

  • Familieleden van een staatsburger van een van de EU-lidstaten, EER-lidstaten of Zwitserland (echtgeno(o)t(e), minderjarige kinderen of kinderen of ouders voor wie men de zorg heeft) vallen onder dezelfde regeling als de andere buitenlanders met dezelfde nationaliteit.

De Franse douane

Er zijn twee manier om in Frankrijk de grens te passeren, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid goederen: via de ‘groene’ sluis, indien u niets heeft aan te geven, of via de ‘rode’ sluis, wanneer u goederen moet aangeven.

Zowel bij binnenkomst als bij vertrek uit Frankrijk dient u cash geld of waardepapieren ter waarde van € 10.000 of meer (of hetzelfde bedrag in andere valuta) die u bij zich heeft aan te geven. Deze aangifte is gratis en kan online bij de douanedienst worden gedaan.

Voor alle informatie over verboden goederen (drugs, namaakartikelen, bedreigde dieren of planten) of goederen die onder bepaalde beperkingen vallen (wapens, medicijnen enz.) en advies over het aangeven van uw waardevolle goederen en het herkennen van namaakartikelen: raadpleeg de website van de Franse douane .
Indien u niet goed geïnformeerd bent, kan dit leiden tot inbeslagname van de goederen en tot een boete.

Info Douane diensten (buitenland) :
+33.1.72.40.78.50
ids@douane.finances.gouv.fr

Voor meer informatie over visa en de formaliteiten waaraan u moet voldoen om naar Frankrijk te reizen: (Lien externe)
En op de dienst van de Franse douane (Lien externe)

Belastingvrije aankopen
Bezoekers van buiten de EU hebben vanaf een bepaald bedrag recht op belastingaftrek op hun aankopen.

Bent u ouder dan 16 en woont u buiten de EU, dan heeft u recht op BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)-aftrek, ongeacht uw nationaliteit. Om van deze aftrek te kunnen profiteren zal er bij de kassa naar uw identiteitspapieren gevraagd worden.

Deze aftrek geldt voor toeristische, niet-commerciële aankopen voor een bedrag vanaf € 175 incl. BTW bij een en dezelfde winkel op dezelfde dag. Sommige artikelen zijn uitgesloten van de BTW-aftrek (dienstverlening, culturele eigendommen, wapens enz.).

In de praktijk wordt de BTW-aftrek direct bij betaling verrekend, soms wordt de BTW later terugbetaald. In dat geval krijgt u van de winkelier een BTW aftrek-bon, die u bij vertrek aan de douane moet overhandigen.

Via de PABLO, een vereenvoudigd systeem voor het elektronisch scannen van de export verkoopbon, kan men de wachtrij voor de handmatige verwerking van de BTW-aftrek vermijden. Hiervoor zijn meertalige elektronische zuilen aanwezig o.a. op de luchthavens.

MEER
INFORMATIE 

OOK INTERESSANT
VOOR JOU 

U wilt met het vliegtuig naar Nouvelle-Aquitaine? We helpen u om via een van de beste luchtvaartnetwerken ter wereld zo...

Wat zijn de mogelijkheden om in Nouvelle-Aquitainte met de trein, bus of auto te reizen? Hieronder vindt u alle...

U kunt ook met de trein op vakantie naar Nouvelle-Aquitaine. Vanuit alle regio’s is Nouvelle-Aquitaine goed bereikbaar...

OOK INTERESSANT
VOOR JOU 

U wilt met het vliegtuig naar Nouvelle-Aquitaine? We helpen u om via een van de beste luchtvaartnetwerken ter wereld zo...

Wat zijn de mogelijkheden om in Nouvelle-Aquitainte met de trein, bus of auto te reizen? Hieronder vindt u alle...

U kunt ook met de trein op vakantie naar Nouvelle-Aquitaine. Vanuit alle regio’s is Nouvelle-Aquitaine goed bereikbaar...